SPRÅK och

UTBILDNING

LITEN ORGANISATION - STORA PLANER


Arli kunskapscenter är en politiskt och religiöst oberoende romsk organisation som kämpar för romernas rättigheter i det svenska samhället.


I första hand Arli kunskapscenter vänder sig till romer, men även vill hjälpa svenska myndigheter, olika organisationer och alla andra som är intresserade att bekämpa diskriminering, samt bevara mångkulturella verksamheter.


Organisationens primära mål är att bevara, berika och utveckla det skriftliga romska språket med specialisering i Arli dialekten.


Vi vill sprida den rätta informationen och kunskapen om romerna och på så sätt besegra fördomar som finns i dagens samhälle.

SE MED ÖGON,

RÖRA MED FINGAR,

KÄNNA MED HJÄRTA!

Sead Šerifi Levin- Sejo

Organisationens syfte och mål

•Vi vill bevara, berika och utveckla romska språket med specialisering i Arli dialekten.

•Vi vill bevara och berika den romska kulturen.

•Vi vill producera böcker av olika genre.

•Vi vill producera pedagogiskt material.

•Vi vill skapa dokumentärfilmer om romer, för romer och icke-romer.

•Vi vill kämpa för romska frågor och mångfaldsfrågor.

•Vi vill arbeta för att synliggöra nationella minoriteters politik och problematik, med specialisering i romskafrågor.

•Vi vill samarbeta med svenska myndigheter och andra organisationer för en bättre framtid.